Приятелството

Може ли да има приятелство между мъжете и жените? Зачудил съм се над този екзистенциален въпрос, не че ще успея да дам отговор, но все пак! Истинското приятелство идва, когато мълчанието между двама души е приятно. Но дали то може да съществува между мъжете и жените. При положение, че ние мъжете гледаме на всички жени [...]