Писменият език и човешкият прогрес

Човечеството очевидно еволюира. Съществуват много аспекти на тази еволюция; много групи хора преминават през този процес по определен начин. Звеното, което свързва едно поколение със следващото, така че да получи еволюционна верига, е детето. Откритието на думи и звуци, с които да изразим мислите си, е една от най-великите човешки открития. Много дълго време всички мисли [...]

Език и развитие

Езикът е най-мощното оръжие на човешкото развитие. Детето усвоява езика през най-ранния период от развитието си. Какво е езикът? Езикът е просто поредица от звуци, произведени от човешкия глас. Тези звуци нямат значение отвъд това, което хората са им предали. И въпреки това, когато звуците се обединят в думи и са произнесени с настоящото си значение [...]