Език и развитие

Езикът е най-мощното оръжие на човешкото развитие. Детето усвоява езика през най-ранния период от развитието си.

Какво е езикът? Езикът е просто поредица от звуци, произведени от човешкия глас. Тези звуци нямат значение отвъд това, което хората са им предали. И въпреки това, когато звуците се обединят в думи и са произнесени с настоящото си значение – те предават на един човек идеи и емоции, и всякакви други аспекти на реалността и опита. Опитът и познанието от едно поколение се пренасят към следващото поколение, а, под формата на изписани томове книги, езиците носят натрупания опит и познание на човечеството в сферата на изкуството и науката.

Използван и развиван поколения и векове наред като средство на човешката мисъл, езикът е достигнал висока степен на съвършенство. Забележителна е способността на детето да усвои езика на заобикалящия го свят още през първите няколко години от живота си. Важно е да отбележим, че едно от най-ранните постижения на детето е именно усвояването на езика, който ще му е необходим при бъдещото му развитие и напредък.

Сега ще споменем няколко научни факта за езика и употребата му от детето. Онези, които са се занимавали по-подробно с предмета, са забелязали несъответствието между способността на детето да разбира езика и способността му да се изразява с думи. Казано иначе, наборът от думи, които детето разбира, е по-голям от този, който използва, за да се изразява.

А вие забелязали ли сте това явление във вашите деца?

Google+ Comments