Писменият език и човешкият прогрес

Човечеството очевидно еволюира. Съществуват много аспекти на тази еволюция; много групи хора преминават през този процес по определен начин. Звеното, което свързва едно поколение със следващото, така че да получи еволюционна верига, е детето.

Откритието на думи и звуци, с които да изразим мислите си, е една от най-великите човешки открития. Много дълго време всички мисли и цялото познание на човека е било предавано от поколение на поколение посредством говоримия език. Увеличаващият се товар от познание е станал толкова тежък, че човешкият ум не е можел повече да го носи. Тогава се е случило събитие с огромно значение за човешкия прогрес. Това е създаването на писмения език. Той е помогнал на индивидите и нациите да запазят онова, което умът им не е можел повече да задържи.

Може да се каже, че никое друго събитие в историята на човечеството не е имало толкова дълготраен ефект, колкото появата на писмения език.

А вие смятате ли, че писмеността има огромно значение за нашия свят?

Google+ Comments