Не гледай другите, а погледни себе си

Много се е писало, пише се и ще продължава да се пише на тема себепознаване, себеусъвършенстване и самопомощ в различни ситуации. Не че има нещо лошо, напротив. Хората трябва да търсят начини, чрез които да придобиват нови умения и да стават по-добре в различни сфери. Въпреки това обаче смея да твърдя, че на моменти прекаляваме! [...]