Да уважаваме по-възрастните

Това е правило, на което ни учат още от малки: Да уважаваме по-възрастните, да се съобразяваме с тях, да ги зачитаме като авторитети и да им помагаме в нужда. Не знам до колко днешните младежи са запознати с този "общественоизвестен закон", но ако не го знаят, нека да го запомнят веднъж завинаги. Уважението към по-възрастните не [...]

Уважение и признателност

Уважението и признателността в наши дни става все по-рядко срещано нещо. Най-пресния случай, който доказва това е наскоро разразилия се скандал около паметника на генерал Васил Делов, който се намира в град Кърджали. Генерала заслужено го наричат освободителя на Кърджали, защото преди 100 години е върнал Източните Родопи в границите на България. Причината за скандала [...]