Свободната воля?

Вечният спор е съзнанието ли определя средата или средата определея съзнанието. И ако като рационални човешки същества заключим, че и двете са валидни, то трябва да се открие правилният баланс между двете. А когато това се случи, да се реформират философиите и на всички наказателни и не само институции. Защото, ако приемем, че средата определя съзнанието, [...]

Резерви

Че психологията не е фундаментална наука, то е ясно. Аз по принцип съм по-скоро скептик, хайде да го кажем тежък реалист, и на истинските науки не хващам лесно вяра, но на такива, които са в една гранична зона между много вероятното и почти невероятното, хич не хващам вяра. Е, резервите, които имам се усилиха още повече [...]