Защитавайте собствените си интереси

Никой не е безгрешен. Всеки от нас може да допусне грешка, която да е както в негов ущърб, така й неволно да навреди на случаен потърпевш. Човек от собствената ти микрогрупа може да допусне грешка, която пък да е изцяло в твоя вреда, но това съвсем не означава, че е нарочно и преднамерено. Не приемайте [...]