За бомбите и за джебчиите

Не е работа нито на службите за сигурност, нито на журналистите да всяват паника сред народонаселението. Първите трябва да изнасят информация, с която да предупредят хората за евентуална опасност – но само в случаите, когато тя е напълно потвърдена, надеждна и сигурна, а не на принципа: една жена каза, чува се, говори се, имаме данни, [...]