Светослав Кантарджиев осъди проектозакона за културното наследство

Учредителят на Фондация за опазване на културното наследство „Мизия?  Светослав Кантарджиев, изрази съмненията си относно ефективността на предложените промени в Наказателния кодекс , отнасящи се до културните ценности. Според него измененията са несъстоятелни и несъвместими с текущото състояние на страната и статуса на нейните граждани.  Подобни мерки само ще накърнят човешките права и ще нагнети [...]