Светослав Кантарджиев осъди проектозакона за културното наследство

ANTIKIУчредителят на Фондация за опазване на културното наследство „Мизия?  Светослав Кантарджиев, изрази съмненията си относно ефективността на предложените промени в Наказателния кодекс , отнасящи се до културните ценности. Според него измененията са несъстоятелни и несъвместими с текущото състояние на страната и статуса на нейните граждани.  Подобни мерки само ще накърнят човешките права и ще нагнети допълнително народа срещу настоящото правителство.

Светослав Кантарджиев е поредният културен деец, обявил се „против? промяната на чл. 278, ал. 2 от Наказателния кодекс. Ако изразът „архитектурни обекти? бъде заменен с предвиждания „културна ценност? всички граждани ще трябва да регистрират налично имущество по-старо от 50-години. Това е немислим процес, забелязва Кантарджиев, и макар в Закона за културното наследство да е излишно упоменато кои обекти се възприемат като културни ценности, като специалист в тази област Кантарджиев напомни, че освен регистрация повечето вещи ще минават и през задължителна експертна оценка за идентификацията им. Процесът струва време и пари и е за сметка на обикновения гражданин.

Още по-значимият проблем тук е в нарушаването на човешките права. Законът предвижда строга наказателна санкция каквато е лишаване от свобода до 4 или 6 години, в зависимост от притежавания брой вещи, както и глоба, която може да достигне до 15 000 лева – пресилена и антихуманна мярка, за такова нищожно деяние.

Кантарджиев без колебание застава до културни дейци като проф. Валери Стефанов, Юлия Върбанова,председател на Съюза на антикварите, проф. Николай Овчаров, Иван Църов и подкрепя мнението на Кирил Христосков, директор на фондацията „Тракия” и бивш главен експерт на НСБОП по предотвратяване на незаконния трафик на паметници на културата, че ако не се намери по-приемлив диспозитив на закона ще се търси подкрепата на Страсбург.

Google+ Comments