Калиник и калинките

В последните години все по-популярна стана метафоричната употреба на думата калинки, като определение за хора, които не притежават необходимите качества – морални и ителектуални – или пък образователен ценз да заемат някаква позиция, но пък спуснати отгоре с протекции. Оказаха се тия насекоми една голяма напаст за българското общество, за която като че ли до [...]