Известността – нож с две остриета

Гледам "звездите" по телевизията и им се чудя как се справят с тази известност. Аз не бих могъл да живея нормално, ако навсякъде където се обърна се говори за мен - по вестници, телевизии, радиа, интернет. Разбира се в началото ще ми е приятно, но съм сигурен, че много бързо би ми дотегнало. Много хора [...]