За Брюксел с любов!

Ако имаше как, щях да поканя всички онези „големи“ господа, които „неуморно“ заседават в Брюксел и се чудят: „Днес какво да й ограничим на България? Каква допълнителна точка да наложим на дрипавото сираче и неговото сестриче на север - Румъния?“ Защо ли? За да видят, че не ходим по дърветата, не сме притропали да емигрираме [...]