Писменият език и човешкият прогрес

Човечеството очевидно еволюира. Съществуват много аспекти на тази еволюция; много групи хора преминават през този процес по определен начин. Звеното, което свързва едно поколение със следващото, така че да получи еволюционна верига, е детето. Откритието на думи и звуци, с които да изразим мислите си, е една от най-великите човешки открития. Много дълго време всички мисли [...]