Език – свещен

Еволюцията на говоримия език е чудо. Изобретяването на писмения език е още по-голямо чудо. Това е едно от първите постижения на човечеството, които се простират извън силите и възможностите на природата. С изобретяването на писмения език, човек застава над природата и започва дълга и славна поредица от завоевания. Това е триумф, който се дължи изцяло [...]