Език – свещен

Еволюцията на говоримия език е чудо. Изобретяването на писмения език е още по-голямо чудо. Това е едно от първите постижения на човечеството, които се простират извън силите и възможностите на природата. С изобретяването на писмения език, човек застава над природата и започва дълга и славна поредица от завоевания. Това е триумф, който се дължи изцяло на усилията на човека.

Писменият език има зад себе си история над хиляди години. Свръхестествен импулс в критичен момент във времето е довел до създаването на азбуката. Записването на мислите с думи бележи огромния напредък, свързан със създаването на азбуката. Един важен аспект от изобретяването на писмения език е бил употребата му за записването на исторически данни и продължилото след това документиране на световни събития. Трябва да се разбере, че азбуката не е просто поредица от определени знаци и букви, тъй като има толкова много азбуки и толкова много езици. Същността на изобретяването на азбуката е била фундаменталната идея зад това. Тази идея е била свързана с използване на писмени знаци за всеки един звук от говоримия език, за да може мислите на хората да бъдат запазени и предавани от поколение на поколение.

Това е незаменим принос за човешката раса. Замисляли ли сте се?

Google+ Comments