Позитивното мислене

Не знам дали е от разтопяването на упоритият леден сняг тази година, който се задържа прекалено дълго или все по- хубавото време навън, моето настроение започва да се подобрява. Умората, която ме беше налегнала и лошото настроение през последните месеци взе да изчезва. Усещам се по-щастлив, усмихнат и по- положителен, чувствам се по-жив. С нетърпение [...]