Информацията и относителността й

Предполагам, че повечето от Вас са чували за „теория на относителността” и са запознати с нея. Аз смятам, че в нашия живот всяко едно нещо може да се окаже относително. Питате се защо ли? Защото според това, в каква ситуация се намираме и според това за какво се отнася дадено определение, за нас информацията може [...]