Свободната воля?

Вечният спор е съзнанието ли определя средата или средата определея съзнанието. И ако като рационални човешки същества заключим, че и двете са валидни, то трябва да се открие правилният баланс между двете. А когато това се случи, да се реформират философиите и на всички наказателни и не само институции. Защото, ако приемем, че средата определя съзнанието, [...]

Позитивното мислене

Не знам дали е от разтопяването на упоритият леден сняг тази година, който се задържа прекалено дълго или все по- хубавото време навън, моето настроение започва да се подобрява. Умората, която ме беше налегнала и лошото настроение през последните месеци взе да изчезва. Усещам се по-щастлив, усмихнат и по- положителен, чувствам се по-жив. С нетърпение [...]