За кратките форми

Прав е бил Георги Стаматов (за неосведомените – български градски белетрист от 30-те години на миналия век), който в един свой разказ нарича луната стара сводница. Точно, та точно. И всеки, който е будувал в последните 3-4 нощи заради поредното пълнолуние, ще се съгласи с това. Започвам така само за да обясня среднощния час, в [...]