Културното ни наследство загива във влажни мазета

По време на криза често хората се дразнят, когато се дават пари за изкуство, за строеж на изложбени зали, за създаване на културни факти или пък за съхраняването, опазването и излагането им. Истината е обаче, че кризите ще се редуват през няколко години, поне така сочи досегашната история, ще отминават и единствените последици, които ще [...]