Фази

Смятам, че всеки човек трябва да търпи развитие постоянно и да полага съзнателни усилия в тази посока. Аз лично се старая. На моменти ми се струва, че успявам, на моменти – не, но продължавам. И мисля, че това е много важно. За всеки. 🙂 Също така смятам, че в развитието си следваме, или поне трябва да [...]