Клюкарите

Сред нас има хора, които много обичат да обсъждат живота на околните и следят всяко тяхно действие. Това са така наречените клюкари и обикновено те са представителите на по-възрастното поколение, тъй като нямат работа по цял ден. Като се замисля това качество е зародено в нас хората още от ранна детска възраст, когато един друг се [...]