10 неща, които правим грешно

Нали знаете какво правят малките деца? Копират големите. Питайте който и да е родител или детска учителка, за да потвърди. Децата са като попивателни, каквото видят - имитират го. И съм далеч от мисълта, че копират винаги правилни неща... Вероятно именно така са възникнали голяма част от новаците ни, които вършим толкова спонтанно, че дори не [...]