Орлин Алексиев и Асоциацията на вносителите на автомобили

Орлин Алексиев е общински съветник от ПП ГЕРБ. За първи път заема тази отговорна длъжност през 2007-а година. Завършил е Право в Югозападния университет „Неофит Рилски“, магистратура  по бизнес администрация в Нов български университет и защитава докторантура в Международно висше бизнес училище.

През 2004-а година Орлин Алексиев заедно със свои съмишленици учредяват Асоциацията за вносители на автомобили (АВА), в която от момента на създаването й членуват стопански субекти, специализирани в осъществяването на търговска дейност по внос на МПС и ПТС, тяхната поддръжка и реализацията им на българския пазар, съгласно установените в страната ни търговски правила. Орлин Алексиев участва в управлението на Асоциацията от създаването й до 2016-а година.

АВА осъществява постоянни контакти с органите на държавната администрация – прави предложения, изготвя становища пред съответните държавни и законодателни органи, с оглед разрешаване на проблемите, свързани с подобряването на режима на вноса, регистрацията и продажбата на внесените МПС и ПТС. АВА осъществява добро взаимодействие с МВР, органите на Пътна полиция, Комисията по транспорт и съобщения към Народното събрание и други държавни институции.

Асоциацията инициира кампании за пътна безопасност и намаляване на броя на децата-жертви на пътя. Съвместно с КАТ – Пътна полиция, асоциацията организира кампанията „Пази детето“. Тя преминава изключително успешно – по данни на КАТ през 2005 г., когато е реализиран 1-ви етап на кампанията, няма нито едно загинало дете в резултат на пътнотранспортно произшествие. В рамките на “Пази детето” са обезопасени близо 300 училища в цялата страна.

Орлин Алексиев е сред инициаторите и най-активно действащите Столична община, в качеството си на мажоритарен акционер, да си върне контрола в управлението на Общинска банка, след като дълги години Христо Ковачки имаше блокираща квота. В резултат, финансовата институция бе стабилизирана и през 2018 г. успешно продадена. С част от получените средства са ремонтирани или изградени 120 детски и спортни площадки, както и 22 сгради на училища и детски градини в 15 столични райони.

Google+ Comments