Бързата мода като замърсител

Не съм еко защитник или пък върл филантроп. Но въпреки това се стремя да живея максимално улеснено и просто, за да не навреждам на природата. А по този начин мисля, че пестя не само от ресурсите на Земята, но и се оказва благоприятно на икономическото ми положение.

Днес няма да ви стимулирам да живеете и вие по този начин, защото е до самосъзнание. Темата ще е насочена към един неосъзнат за мен замърсител. Това е бързата мода. Тя е известна още като fast fashion и се смята за основен източник на замърсяване на околната среда през последните десетилетия. Причината – модел на производство и консумация, който се фокусира върху създаването на евтини и бързооборотни модни стоки, които се изхвърлят след кратък период от употреба.

Ето и няколко от основните причини защо бързата мода има такъв голям отрицателен ефект върху околната среда:

Използване на вредни материали
Производството на бърза мода включва големи количества памук, полиестер и други синтетични материали. Те изискват голямо количество вода и химикали, което води до замърсяване на водните ресурси и околната среда.

Отпадъци
Бързата мода се характеризира със сериозно прекомерно производство и консумация. Големи количества дрехи се изхвърлят всеки ден, което води до огромно количество отпадъци. Те попадат на сметища или се изгарят, причинявайки замърсяване на почвата и въздуха.

Енергийна неефективност
Създаването на fast fashion изисква огромни количества енергия. От процеса на синтез на материалите до техниките за боядисване и съшиване. Тя идва от изкопаеми горива и предизвиква емисии на парникови газове.

Експлоатация на работната ръка
За да се поддържа ниската цена на модните стоки, много компании в бързата мода използват нечестни практики при работните условия в своите фабрики. Работниците често получават недостойни заплати. Това спомага за утвърждаване на бедните райони в още по-бедни. А там качеството на живот и замърсяванията са неизбежни.

Google+ Comments